Kanerbrief over regeling voor strafonderbreking vreemdelingen

Staatssecretaris Dijkhoff (VenJ) geeft de Tweede Kamer een verduidelijking over de regeling rond strafonderbreking van vreemdelingen die geen rechtmatig verblijf hebben in Nederland. Daarbij gaat hij in op de aanpassing die hij wil maken in deze regeling.