Besluit Wob-verzoek over de inhoudelijke tekst van het Advies van de Raad van State W12.10.0475/111

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 3 juli 2017 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van de inhoudelijke tekst van het Advies van de Raad van State W12.10.0475/111. De gevraagde informatie is openbaar gemaakt.