Beantwoording Kamervraag over online advertenties Rijksoverheid

Minister-president Rutte beantwoordt de vraag van het Kamerlid Ellemeet (GroenLinks) of de Rijksoverheid gebruik maakt van een ethische code bij het plaatsen van advertenties.