Besluit op Wob-verzoek hormoon verstorende stoffen

De staatssecretaris van Economische Zaken heeft op 12 juli 2017 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over correspondentie over het voorstel van de Europese Commissie inzake hormoon verstorende stoffen in gewasbeschermingsmiddelen en biociden. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.