Besluit rijksbreed systeem werving en selectie

Secretaris-Generaal van Zwol (BZK) informeert de GOR Rijk over het besluit over het rijksbrede systeem voor werving en selectie.