Evaluatie subsidie Stichting Verbond Sectorwerkgevers Overheid

Dit rapport evalueert de doeltreffendheid en doelmatigheid van de subsidies aan het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO).