Kamerbrief controleafspraken aanbestedingen Rijksoverheid

Minister Plasterk (BZK) informeert de Tweede Kamer over de tussen departementen gemaakte afspraken voor het gunnen van opdrachten onder de Europese drempelwaarden.