Kamerbrief financiering coöperaties met een maatschappelijk doel

Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Tweede Kamer een brief over de financiering van coöperaties met een maatschappelijk doel.