Kamerbrief over Herschikking GLB-budget

Staatssecretaris Van Dam (EZ) stuurt een brief aan de Tweede Kamer over het voornemen om jaarlijks 30 miljoen euro over te hevelen van de eerste pijler naar de tweede pijler van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).