Kamerbrief uitkomst gesprek sectorpartijen kinderopvang

Minister Asscher (SZW) informeert de Tweede Kamer over de uitkomst van het gesprek met de sectorpartijen kinderopvang over eisen buitenspeelruimte en communicatie harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.