Besluit op Wob-verzoek over correspondentie met het FANC betreft veiligheid Kerncentrale Doel

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming heeft een tweede deelbesluit genomen over een Wob-verzoek van een radioreporter (KRO). Het verzoek betreft het openbaar maken van documenten met betrekking tot communicatie tussen het FANC en de ANVS over kerncentrale Doel. Dit tweede deelbesluit gaat over de jaren 2008 t/m 2014. Het eerste deelbesluit is reeds op 9 november 2016 genomen.