Kamerbrief over rapport van de Gelijke Kansen Alliantie 2017

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (beiden OCW) bieden de Tweede Kamer het rapport van de Gelijke Kansen Alliantie 2017 aan.