Beantwoording Kamervragen naar aanleiding artikel Volkskrant over GenX en PFOA in de omgeving van Chemours

Staatssecretaris Dijksma (IenM) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Van Eijs (D66) naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant over GenX en PFOA in de omgeving van Chemours. Daarnaast stuurt zij een brief op verzoek van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over ditzelfde onderwerp.