Besluit op Wob-verzoek Gecombineerde opgave

De staatssecretaris van Economische Zaken heeft op 3 augustus 2017 een beslissing genomen over een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat over openbaarmaking van documenten over de Gecombineerde opgave.