Besluit op Wob-verzoek Gecombineerde opgave en Toekenning betalingsrechten 2015

De staatssecretaris van Economische Zaken heeft op 3 augustus 2017 een beslissing genomen over een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat over openbaarmaking van documenten over de Gecombineerde opgave en de de toekenning van betalingsrechten over 2015.