Besluit op Wob-verzoek Pelsdierhouderij

De staatssecretaris van Economische Zaken heeft op 3 augustus 2017 een beslissing genomen over een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat om openbaarmaking van documenten over een pelsdierhouderij.