Besluit Wob-verzoek over adopties uit Indonesië

Op 3 augustus 2017 is een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over adopties uit Indonesië. Het besluit en de bijlagen die met het besluit zijn verstrekt, worden thans beschikbaar gesteld, zodat deze voor iedereen toegankelijk zijn.