Rapport Beleidsevaluatie subsidieregeling indirecte emissiekosten ETS

De subsidieregeling indirecte emissiekosten ETS heeft tot doel om te voorkomen dat het Europees emissiehandelssysteem voor CO2 (ETS) de concurrentiepositie van bedrijven in Nederland negatief beïnvloedt.