Evaluatie van de Wet revitalisering generiek toezicht

Dit onderzoek richt zich op de juridische vormgeving en het functioneren van het stelsel van generiek interbestuurlijk toezicht en van het resterende specifieke interbestuurlijk toezicht. Daartoe is juridisch en empirisch onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau Pro Facto bij Rijk, provincies en gemeenten.