Noodhulpvluchten van en naar Sint Maarten niet meer door Defensie

Noodhulpvluchten met mensen en materiaal tussen Curaçao en Sint Maarten worden niet langer door Defensie uitgevoerd. Vanaf dinsdag 3 oktober wordt in opdracht van Nederland vijf keer per week gevlogen tussen Curaçao en Sint Maarten in het kader van de noodhulpverlening. Deze vluchten zijn vooral bedoeld voor hulpverleners en vracht.

Alleen als er plaatsen vrij zijn, kunnen er ook andere mensen mee. Het aantal plaatsen is zeer beperkt. Aanvragen moeten voldoen aan de onderstaande criteria.

Van Sint Maarten naar Curaçao:

  • Voor mensen die om medische redenen het eiland moeten verlaten. Een doktersverklaring van het Sint Maarten Medical Center is noodzakelijk.

Van Curaçao naar Sint Maarten:

  • Voor inwoners of tijdelijke inwoners van Sint Maarten met geldige reisdocumenten die dringend terug naar huis moeten.
  • Ook inwoners van Saba en Sint Eustatius kunnen een aanvraag indienen. Zij moeten zelf voor het vervolg van hun reis zorgen van Sint Maarten naar Saba of Sint Eustatius.

Aanvragen

Aanvragen om mee te vliegen kunnen per e-mail naar VNW@vnw.minbzk.nl,

met vermelding van:

  • naam, telefoonnummer en e-mail;
  • reden van de aanvraag;
  • officiële namen in paspoort;
  • paspoortnummer en vervaldatum paspoort;
  • gewenste vluchtdatum (niet gegarandeerd);
  • bij onderwerp in mail: graag aangeven om welke vlucht het gaat, naar Sint Maarten of naar Curaçao.

Geen spoed? Dan wachten.

Mensen die niet met spoed van of naar Sint Maarten moeten, zullen moeten wachten.

Opstarten commercieel vliegverkeer Sint Maarten

Het zal nog enige tijd duren tot de luchthaven van Sint Maarten weer volledig bruikbaar is voor commercieel vliegverkeer. Zodra commerciële vluchten weer in voldoende mate mogelijk zijn, worden de noodhulpvluchten beëindigd.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Infrastructuur en Milieu dragen actief bij aan het zo snel mogelijk heropenen van de luchthaven voor commercieel vliegverkeer. Hiervoor worden kennis en middelen beschikbaar gesteld, zoals een hekwerk om de luchthaven veilig af te sluiten en ondersteuning om de verkeerstoren weer in gebruik te nemen. Op basis van deze ontwikkelingen heeft een eerste regionale commerciële vliegmaatschappij aangegeven binnenkort weer te gaan vliegen. 

Vliegtuig - CRJ Exterior