Rapport informatiebehoefte Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)

Dit onderzoeksrapport is een verkenning naar welke gegevens gemeenten nodig hebben bij de uitvoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Dat geeft meer inzicht in de mogelijkheden om automatisering hieraan te laten bijdragen. De kern van het rapport is een opsomming van gegevens die schuldhulpverleners gebruiken voor hun taken.