Beantwoording Kamervragen over antwoorden op vragen over rolstoelen bij gemeente

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66). Deze vragen zijn een reactie op de beantwoording van eerdere vragen over het signaal dat de doorlooptijd voor het verkrijgen van een rolstoel in meerdere gemeenten te lang is. De kwaliteit van de rolstoel is bij aanpassingen en reparaties ook regelmatig onder de maat.