Beantwoording Kamervragen over het niet tijdig beschikbaar zijn van digitale leermiddelen

Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Becker (VVD) over het niet tijdig beschikbaar zijn van digitale leermiddelen.