Besluit op Wob-verzoek over meldingen van voedselvergiftiging in 2012 - 2017

De minister van Economische Zaken heeft op 3 oktober 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat om informatie over meldingen en opvolging van meldingen van voedselvergiftiging na eten van verdacht voedsel in de periode van 1 januari 2012 tot 1 januari 2017.