Besluit Wob-verzoek over nieuwe Nederlandse paspoorten die omstreeks 1 oktober 2001 zijn ingevoerd

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 03 oktober 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.

Het verzoek betreft nieuwe Nederlandse paspoorten die omstreeks 1 oktober 2001 zijn ingevoerd.