Bijlage bij Kamerbrief 1 Rapportage saldocompensatiestelsel ministerie van Financiën

Minister Dijsselbloem van Financiën informeert de Tweede Kamer over de afronding van de onderzoeken naar het saldocompensatiestelsel bij SNS REAAL.