Bijlage I Beantwoording Kamervragen bijlagen Miljoenennota 2018

Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de beantwoording van Kamervragen Algemene Financiële Beschouwingen aan de Tweede Kamer.