Bijlage I CPB policy brief ‘Onderweg naar een normal monetair beleid’.

Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede Kamer de kabinetsreactie op het CPB rapport ‘Onderweg naar een normaal monetair beleid’.