Bijlage II Beantwoording Kamervragen begroting IX 2018

Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de beantwoording van Kamervragen Algemene Financiële Beschouwingen aan de Tweede Kamer.