Bijlage IV Beantwoording Kamervragen door het CPB over de Macro Economische Verkenningen

Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de beantwoording van Kamervragen Algemene Financiële Beschouwingen aan de Tweede Kamer.