Kamerbrief inzake adviezen Commissie toezicht financiën politieke partijen (Ctfpp) over de jaarstukken van politieke partijen over 2016 en de overzichten ten behoeve van de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017

Minister Plasterk ( BZK) biedt de adviezen van de Commissie toezicht financiën politieke partijen (Ctfpp) aan de Tweede Kamer over de jaarstukken van politieke partijen over 2016 en de overzichten ten behoeve van de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017.