Kamerbrief over advies-Scheltema over integrale geschilbeslechting sociaal domein

Minister Plasterk (BZK) stuurt de Tweede Kamer het advies van regeringscommissaris Scheltema over de mogelijkheid van een integrale geschilbeslechting in het sociaal domein. Hij geeft daarbij een reactie op het advies.