Overzicht huisvesting vergunninghouders per 1 oktober 2017

In dit overzicht staan de gegevens per gemeente over de huisvesting van vergunninghouders op 1 oktober 2017.