Rapport bij Financieel Jaarverslag Fondsen 2015 van het Zorginstituut Nederland

De doelstelling van het onderzoek is om een advies aan de directieZorgveczekeringen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uit
te brengen over de wettelijk vereiste goedkeuring door de Minister van VWS over Financieel Jaarverslag Fondsen 2015 (F]F).