Advies Commissie van deskundigen notariaat op het wetsvoorstel voor de wijziging van de Wet op het notarisambt

Advies van de Commissie van deskundigen notariaat op het wetsvoorstel voor de wijziging van de Wet op het notarisambt. Het wetsvoorstel houdt verband met de oprichting van een kwaliteitsfonds voor niet-verhaalbare noodzakelijke kosten.