Advies KNB op het wetsvoorstel voor de wijziging van de Wet op het notarisambtwvst kwaliteitsfonds notariaat

Advies van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) op het wetsvoorstel voor de wijziging van de Wet op het notarisambt. Het wetsvoorstel houdt verband met de oprichting van een kwaliteitsfonds voor niet-verhaalbare noodzakelijke kosten.