Nader rapport over het wetsvoorstel tot wijziging van de wet op het notarisambt

Minister Blok (VenJ) stuurt het nader rapport (advies van de Raad van State) het wetsvoorstel voor de wijziging van de Wet op het notarisambt naar de Koning. De Tweede Kamer heeft ook een exemplaar ontvangen.

Bijlagen