Wetsvoorstel tot wijziging van de wet op het notarisambt

Het wetsvoorstel richt zich op de inrichting van een fonds voor niet verhaalbare noodzakelijke kosten. Zowel voor de continuïteit en kwaliteit van protocollen als voor de vergoeding van de kosten voor toezicht en tuchtrechtspraak.