Versie van het wetsvoorstel voor de wijziging van de Wet op het notarisambt voor de Raad van State

Het wetsvoorstel richt zich op de inrichting van een fonds voor niet verhaalbare noodzakelijke kosten. Zowel voor de continuïteit en kwaliteit van protocollen als voor de vergoeding van de kosten voor toezicht en tuchtrechtspraak. Dit is de versie die de Raad van State heeft ontvangen.