Uitstelbrief vragen Schriftelijk Overleg ontwerpwijziging Regeling groenprojecten 2016

Staatssecretaris Dijksma (IenM) stelt de beantwoording van de vragen van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu uit. De commissie had vragen gesteld over de ontwerpwijziging Regeling groenprojecten 2016.