Voortgangsrapportage handelsakkoorden – september 2017