Uitstelbrief beantwoording vragen naar aanleiding van evaluatie omgevingsdiensten

Staatssecretaris Dijksma (IenM) stelt de beantwoording van de vragen van de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening uit. De commissie had vragen gesteld over de evaluatie en het onderzoek van de Wet verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving (wet VTH).