Wob-besluit over documenten Commissie herziening gratieregeling

De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 29 september 2017 een besluit genomen op een Wob-verzoek van 31 juli 2017 dat betrekking heeft op acht documenten van de Commissie herziening gratieregeling (1961-1966).