1e deelbesluit Wob-verzoek 'onderzoek primair onderwijs'

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 4 oktober 2017 een 1e deelbesluit genomen op een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat om informatie over de acties van leraren in het primair onderwijs en over de arbeidsomstandigheden van leraren in het primair onderwijs.