Beantwoording Kamervragen over de werkwijze van een arbodienst

Minister Asscher (SZW) zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de Kamervragen van het lid Van Kent (SP) over de werkwijze van arbodienst GOED.