Beantwoording kamervragen protectionistische houding van de Verenigde Staten binnen de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) beantwoordt vragen van het Kamerlid Becker over de protectionistische houding van de Verenigde Staten binnen de
Wereldhandelsorganisatie (WTO).