Besluit Wob-verzoek over de Wet verbod pelsdierhouderij

De minister van Economische Zaken heeft op 18 september 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over de Wet verbod pelsdierhouderij.