Kamerbrief met reactie op inbreng over ontwerpbesluit tot wijziging Besluit kinderopvangtoeslag

Minister Asscher (SZW) zendt de Tweede Kamer zijn reactie op schriftelijke inbreng van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het voorgehangen ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag.