Kamerbrief over akkoord triloog nieuwe antidumpingmethodologie

Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over het akkoord dat de Raad van de Europese Unie, de Europese Commissie en het Europees Parlement hebben bereikt over een nieuwe antidumpingmethodologie.