Kamerbrief over deelname aan de Ministeriële Conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO)

Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) verzoekt de Tweede Kamer om namen door te geven van Kamerleden voor deelname aan de elfde Ministeriële Conferentie van de WTO.

Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer gestuurd.